Post Tagged with: "Bổ sung sữa ngoài cho bé"

Bổ sung sữa ngoài cho bé

Bổ sung sữa ngoài cho bé

Con tôi bú mẹ hoàn toàn đến giờ đã 18 tháng tuổi, và sẽ bú mẹ lâu hơn nữa nếu tôi không có bất thường về sức khỏe. WHO khuyên nên cho trẻ bú mẹ tối thiểu đến 2 tuổi, còn tối đa thì không có khuyến cáo nào cả.Read More