Post Tagged with: "Trẻ bị thiếu canxi"

Trẻ vặn mình, ra mồ hôi, rụng tóc vành khăn

Trẻ vặn mình, ra mồ hôi, rụng tóc vành khăn

Trẻ vặn mình, ra mồ hôi, rụng tóc vành khăn là bị thiếu canxi hay là chiêu trò hù dọa của những người bán hàng vô đạo đức? Thật là buồn khi dạo một vòng trên mạng, nhiều người bán hàng rất thiếu lương tâm. Họ chỉ chăm chăm việcRead More